Generalforsamling 2016

2015 var på mange måder et godt år for DIP, oplyste formand Peter Falkenham på generalforsamlingen den 14. april, hvor godt 130 medlemmer deltog.

Afkastet blev på 5,1 %, og det placerer DIP forrest i feltet af pensionsselskaber med tilsvarende ordninger. Det var særligt tilfredsstillende i et år præget af politisk og økonomisk usikkerhed.

Usikkerhed og pension rimer dårligt. Bestyrelsen har udviklet modellen for en stabil pension. Markedsafkastet udjævnes med modellen, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling under navnet ”Markedsrente med udjævning”. Modellen gav i 2015 basis for en depotrente på op til 5,9 % – en af markedets bedste pensionsforrentninger.

I 2015 lagde DIP - efter flere års tæt samarbejde - administrationen sammen med JØP under navnet P+.

Investeringer i selskaber inden for fossil energi blev også debatteret på generalforsamlingen. 

Torben Arnbjerg-Nielsen var på valg og ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog valg af Frida Frost, og da der ikke var andre kandidater, blev Frida Frost valgt for en periode på tre år. 

Referat af generalforsamlingen

Præsentation