Generalforsamling 2017

2016 var på mange måder var et godt år for DIP. Medlemsfremgangen fortsatte, og DIP rundede i 2016 25.000 medlemmer. Omkostningerne faldt markant, og investeringsafkastet gav råderum for en depotrente på op til 5,4 pct., hvilket var en af branchens højeste forrentninger for ordninger, der ligner DIP’s.

I 2016 udgjorde administrationsomkostningerne pr. medlem 678 kr. mod 822 kr. i 2015, et fald på 18 pct. Bestyrelsen forventer yderligere fald i de kommende år i takt med stigende medlemstal og øget effektivitet.

DIP fik i 2016 et tilfredsstillende investeringsafkast på 6,7 pct. før skat – trods den usikkerhed, som fulgte i kølvandet på Brexit og valget af Trump.

DIP’s depotrente generelt ligger betydeligt over de kommercielle selskabers depotrenter, og placerer sig ligeledes godt sammenlignet med andre tværgående pensionskasser.

Formanden oplyste, at DIP arbejder med ansvarlighed i investeringerne såsom klimapåvirkning, klyngebomber, arbejdstagerrettigheder, skatteunddragelse og korruption. Den overordnede retning er fastlagt i bestyrelsens politik for ansvarlige investeringer.

DIP er påbegyndt en forhandling med ISP (pensionskassen for teknikum- og akademiingeniører) om at fusionere de to pensionskasser. Det sker på baggrund af et ønske fra IDA om at samle de to pensionskasser til én fælles pensionskasse.

Bestyrelsesmedlemmer Peter Falkenham og Peter Løchte Jørgensen blev genvalgt til DIP’s bestyrelse for en periode på tre år.

Referat af generalforsamlingen

Præsentation