Generalforsamling 2018

120 medlemmer deltog i DIP’s generalforsamling i Ingeniørhuset den 10. april.

Peter Falkenham oplyste i sin mundtlige beretning, at 2017 var et godt år for DIP med et afkast på 9,4 %. Det placerer pensionskassen i den gode ende sammenlignet med andre pensionsselskabers tilsvarende ordninger.

Medlemstallet fortsatte med at stige, og DIP oplever særligt en stigende interesse fra ingeniørfirmaer, som tegner pensionsordning for deres ansatte i DIP. 

Derudover har pensionskassen over de seneste to år reduceret omkostningerne betydeligt. Administrationsomkostninger pr. medlem faldt i 2017 til 637 kr. fra 678 kr. i 2016.

Resultaterne er opnået sammen med JØP, som pensionskassen har arbejdet tæt sammen med i fem år. Samarbejdet har været godt og indfriet alle forventninger, og bestyrelsen forventer derfor at fremsætte forslag om fusion med JØP på generalforsamlingen i 2019.

Derudover indgik DIP i efteråret aftale med IDA og ISP om at åbne op for, at visse diplomingeniører under offentlig overenskomst bliver medlem af DIP. På den længere bane er der indgået en hensigtserklæring om at optage ISP i en eventuel fælles DIP/JØP pensionskasse i 2020.

Generalforsamlingen godkendte de fremsatte medlems- og bestyrelsesforslag og godkendte lønpolitikken.

Som det uafhængige og revisionskyndige medlem blev Jens Otto Veile genvalgt til bestyrelsen.

Referat af generalforsamlingen

Præsentation