DIP har laveste omkostninger

Børsen Investor bragte mandag den 9. december en analyse foretaget af BEDSTpension, som viser forskellen i omkostninger for en pensionskunde, der tegner en individuel pensionsordning (se tabel).

Analysen viser, at Topdanmark har de laveste samlede omkostninger i perioden på 203.408 kr. over 17 år, mens PFA/Letpension har de højeste samlede omkostninger på 466.133 kr.

DIP er ikke med i analysen men ligger med samlede omkostninger på 132.429 kr. på ratepension (lav risiko) som absolut billigste selskab*.

DIP’s livrente (mellem risiko) ligger næstbilligst med samlede omkostninger på 220.220 kr. over 17 år.

Selskab Administrationsomk. Investeringsomk. Samlede omk.                
Topdanmark (Profilpension lav) 66.596 136.812 203.408
SEB (Lav aktieandel) 85.051 199.470 284.522
SEB (Mellem aktieandel) 85.051 224.555 309.607
Danica (Balance Forsigtig Risiko)          79.488 254.513 334.001
Danica (Balance Lav Risiko) 79.488 269.965 349.453
PFA/Letpension (Plus Profil B) 294.404 147.770 442.174
PFA/Letpension (Plus Profil C) 297.898 168.234 466.133
Selskab Administrationsomk. Investeringsomk. Samlede omk.
DIP
(Obligationsmax Lav risiko)
8.500 123.929 132.429
DIP livrente 
Gennemsnitsrente/depotrente
22.998 197.222 220.220

Forudsætninger: Beregningerne er lavet for en 50-årig pensionskunde med et depot på 1 mio. kr. og årlige indbetalinger på 50.000 kr. Omkostningerne er beregnet over 17 år, indtil personen tænkes at gå på pension som 67-årig. Alle ordninger ligger i en middel risikogruppe med sammenlignelig sammensætning af aktier. (Kilde: Børsen 9. december 2013).

*Kan kun tegnes sammen med livrente.