DIP i nyt samarbejde

PRESSEMEDDELELSE
20. november 2013

DIP, JØP, Lægernes Pensionskasse og Danica i fælles satsning på alternative investeringer

DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse), JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse), Lægernes Pensionskasse og Danica er gået sammen i et strategisk samarbejde med Danske Capital med henblik på at finde attraktive alternative investeringer. Alternative investeringer omfatter bl.a. investeringer i alternativ kredit, kapitalfonde, infrastruktur og skov.

De fire pensionskasser forventer, at alternative investeringer i de kommende år vil udgøre en større del af investeringsporteføljen, da de alternative aktiver ventes at give højere og mere stabile afkast sammenlignet med mere likvide børsnoterede aktier og obligationer. De fire pensionskasser forventer at investere et stort tocifret milliardbeløb i alternative investeringer i løbet af de næste fem år. Det er baggrunden for, at de fire pensionskasser, som tilsammen forvalter en pensionsformue på ca. 500 mia. kr., har valgt Danske Capital som rådgiver. Danske Capital er en af Danmarks største aktører inden for alternative investeringer.

- Det er et samarbejde med stærke perspektiver. Vi får adgang til langt flere investeringsmuligheder på vilkår, som kun er mulige i kraft af den kapitalstyrke, som de fire pensionskasser tilsammen udgør, udtaler Torben Visholm, direktør i JØP.

Målet med aftalen er at opnå langt grundigere overvågning af markedet for attraktive alternative investeringer og investere bedre, hurtigere og i en bredere vifte af aktiver. På grund af den store investeringskapacitet ventes samarbejdet at give omkostningsfordele og bedre investeringsbetingelser samt at positionere pensionskasserne til at indgå i offentlig-private partnerskaber (OPP).

- Vi har de seneste år foretaget en række innovative samarbejdstiltag med andre pensionskasser, hvor vi høster stordrifts- og omkostningsfordele. Således etablerede DIP og JØP i starten af året en fælles investeringsafdeling. Aftalen omkring alternative investeringer er endnu et skridt i den retning, udtaler Søren Kolbye Sørensen, direktør i DIP.

DIP og JØP ser især spændende alternative investeringsmuligheder inden for områder, hvor bankerne ikke har samme kapacitet til at låne ud som følge af strammere regulering i kølvandet på finanskrisen. Det nye samarbejde har således allerede resulteret i den første investering inden for alternativ kredit, hvor pensionskasserne sammen med Goldman Sachs giver lån direkte til virksomheder.

Yderligere oplysninger:
Søren Kolbye Sørensen, direktør i DIP, tlf. 40 36 01 13
Torben Visholm, direktør i JØP, tlf. 20 32 46 71. 

Alternative investeringer er typisk større, mere komplekse og fordrer en længere investeringshorisont end investering i børsnoterede aktier og obligationer. Derfor kræver de langt mere forudgående analyse end traditionelle investeringer. 

DIP og JØP har i flere år samarbejdet tæt. I sommeren 2012 flyttede de i nyt domicil med Lægernes Pensionskasse, hvor de tre pensionskasser deler en række administrative funktioner og samarbejder omkring bl.a. medlemssystemer og kapitalforvaltning.