Halvårsrapport 2013

Efter 1. halvår 2013 kan DIP fremvise en vækst i medlemsbidrag på 11 % og
et positivt afkast på 2,8 % .

Læs hele halvårsrapporten