Nyheder december 2013

AFKAST PÅ 6,9  %

Den amerikanske centralbank fortsætter foreløbig med at pumpe nye penge ud i det finansielle system i uændret tempo. Usikkerheden omkring et eventuelt ophør af den ekstremt lempelige pengepolitik medførte over sommeren, at obligationsrenterne steg kraftigt, og mange investorer flygtede fra Emerging Markets, hvilket resulterede i faldende obligations- og valutakurser.

Den økonomiske udvikling i den vestlige verden og Emerging Markets har bevæget sig i hver sin ret-ning i 2013, hvilket har givet høje afkast i bl.a. Europa og USA, mens afkastet i Emerging Markets har skuffet.

Læs mere

År til dato afkast pr. 7. november 2013

Aktuel andel i %

Afkast

Aktier

37,1%

17,1%

Stabile obligationer

33,3%

1,1%

Volatile obligationer

17,6%

0,8%

Ejendomme

5,6%

4,0%

Alternative investeringer

6,4%

11,3%

I alt

100,0%

6,9%


FOREDRAG MED TOR NØRRETRANDERS 

Knap 200 alumner fra DTU’s alumnenetværk havde valgt at bruge en efterårsaften på DTU i selskab med Tor Nørretranders og professor Carsten Thomassen.

Emnet var netværk og den stigende rolle, det spiller i samfundet - både netværk mellem mennesker, fysiske systemer og computere.

Det er tredje gang, at DIP og DTU alumni afholder et fælles arrangement for medlemmer og alumner, og interessen er støt stigende. Synes du, at denne event lyder spændende, så hold øje med DIP’s hjemmeside og nyhedsbreve i 2014, hvor vi inviterer til nye, spændende arrangementer.

FORÅRETS MEDLEMSMØDER

I marts inviterer DIP igen til medlemsmøder. Der afholdes to forskellige møder, alt afhængig af om du er begyndt at planlægge din pensionisttilværelse, eller du er nyt medlem.

Læs mere om medlemsmøderne

SERVICEFORDELE

I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Det er en af grundene til, at vi har nogle af branchens mest tilfredse medlemmer.

Det er dog kun én af mange fordele. Vi har fokuseret på tre områder, som vi mener, er særligt relevante for dig, og som kan give dig endnu større udbytte af DIP.

  • Rådgivning – vi skaber klarhed
  • Selvbetjening – vi gør det nemt for dig
  • Fordele – vi giver dig gode grunde til at vælge DIP

Læs her mere om fordele ved at være medlem af DIP

God fornøjelse!

GENERALFORSAMLING 2014

DIP's ordinære generalforsamlig afholdes 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V