Nyheder november 2013

SPAR I SKAT

Du kan igen i år få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

Så meget kan du indbetale i 2013

Der er ingen øvre grænse for indbetaling til livsvarig alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et indskud på 46.000 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger.

Ved indbetaling til ratepension er der en begrænsning på netto 50.000 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du til og med 2014 undtaget fra begrænsningen. Det betyder, at du kan indbetale op til 30 % af din virksomheds overskud på ratepension.

Se her, hvordan du gør

FINANSTILSYNET HAR VÆRET PÅ ORDINÆR INSPEKTION

Finanstilsynet har været på ordinær inspektion i DIP i maj-juni 2013 og har i den forbindelse afgivet en redegørelse.

Sidste gang Finanstilsynet var på inspektion i DIP var i 2007, hvilket er sædvanligt for en pensionskasse af DIP’s størrelse og kompleksitet.

Redegørelsen omfatter nogle påbud, som DIP straks har efterlevet.

Et af påbuddene går på, at modellen for tillægspensioner skal ændres. Påbuddet om ændring af modellen for tillægspensioner er begrundet i, at Finanstilsynet udelukkende ser på det kollektive bonuspotentiale, i forhold til om der sker en retfærdig fordeling af reserverne blandt DIP’s medlemmer.

I DIP’s nuværende model for tillægspensioner indgår to typer af reserver - nemlig det kollektive bonus-potentiale og egenkapitalen. Det vil sige, at egenkapitalen inddrages på lige fod med det kollektive bonuspotentiale, og de to typer af reserver ”blandes sammen”. Egenkapitalen udgør over 50 % af DIP’s reserver og sikrer i dag, at der sker en retfærdig fordeling af reserverne blandt medlemmer.

For at efterleve påbuddet skal DIP foretage en teknisk ændring, så det kollektive bonuspotentiale ses separat. Dette betyder ikke i sig selv, at pensioner under udbetaling bliver ændret. Bestyrelsen vil i den kommende tid lægge sig fast på, hvordan modellen for udbetaling af tillægspensioner opfylder påbuddet. Modellen for tillægspensioner er nærmere beskrevet her

Læs hele Finanstilsynets redegørelse her

DIP’S HISTORISKE AFKAST

  • DIP har ultimo oktober 2013 opnået et afkast på 6,9 % før skat
  • Set i længere perspektiv har DIP opnået et tilfredsstillende afkast på både 3, 5 og 10 års sigt, på trods af at DIP realiserede et utilfredsstillende afkast på 0 % i 2011
  • DIP’s aktive investeringsstrategi sikrer, at DIP kan tilbyde én af branchens bedste forrentninger