DIP investerer 340 mio. kr. i energistruktur

Med et tilsagn om 340 mio. kr. til en ny dansk infrastrukturfond foretager DIP sin første investering inden for energiinfrastruktur med hovedvægt på investeringer i vindmøller, biomasseanlæg og el-transmissionsnet i Europa og USA.

Investeringen sker sammen med den faste investeringspartner JØP samt Lægernes Pensionskasse og Pædagogernes Pensionskasse, PBU. De fire pensionskasser har i dag udsendt en fælles pressemeddelelse om investeringen.

Fonden forvaltes af den dansk-baserede forvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der er specialiseret i infrastrukturinvestering.

DIP forventer at opnå et afkast, der ligger betydeligt over afkastet på investeringer i ejendomme og traditionelle obligationer. Afkastet forventes samtidig at være mindre afhængigt af konjunkturudviklingen end fx aktieinvesteringer”, siger Søren Kolbye Sørensen.

I en tid hvor mange bankers udlån er presset af stigende kapitalkrav og mange lande kæmper med budgetunderskud, kan pensionskasserne træde til med finansiering og opnå attraktive vilkår som betaling for at binde midler i de 15-20 år, som en infrastrukturfond typisk opererer med.