Nyheder april 2014

DIP FLOT PLACERET I AFKASTSAMMENLIGNING FOR 2013

Et højt afkast er det bedste fundament for at fastholde en af branchens højeste depotrenter. I en artikel i Finanswatch om afkastet i pensionsselskabernes gennemsnitsrenteprodukt for 2013 kommer DIP ind på en flot andenplads, når der tages højde for, at de tre pensionskasser, som ligger foran, alle forvaltes af Unipension.

Det flotte afkast i DIP er først og fremmest skabt via en høj eksponering mod aktier, som var den bedst performende aktivklasse i 2013 med et afkast på 17,3 %. En anden medvirkende årsag kan blandt andet tilskrives DIP’s alternative investeringer, som i 2013 gav et flot afkast på 12,2 %. Alternative investeringer udgør fortsat en stigende andel af DIP’s balance. Pensionskassen gav således i 2013 tilsagn for i alt DKK 1,8 mia. svarende til lidt over 5 % af balancen.

Pensionsselskabernes gennemsnitsrenteprodukt for 2013

PJD

8,9

Arkitekternes Pensionskasse

8,3

MP Pension

8,3
DIP 7,8

Lægernes Pensionskasse 

6,6

Topdanmark

5,5

SEB Pension

4,9

JØP

4,4

PKA

4,2

Pensam Liv

2,9

Alm Brand Liv

2,3

Skandia Liv

0,5

Nordea Liv

0,3

Danica

-0,2

PFA

-1,1

Sampension

-1,2

AP Pension

-1,8

Kilde: Finanswatch 26. marts 2014

FORBEDRET INVALIDEPENSION PÅ REGULATIV 4

DIP kan nu tilbyde en forbedret invalidepension i form af større dækningsspænd og ændret tilkendelseskriterie.

Større dækningsspænd for invalidepension

DIP har ændret dækningsspændet for invalidepension, så vi nu kan dække op til 80 % af lønnen.

Faginvaliditet som tilkendelseskriterie

DIP har ændret tilkendelseskriteriet for invalidepension fra offentlig førtidspension til faginvaliditet for medlemmer på Regulativ 4, så det nu gælder for alle DIP’s medlemmer. Faginvaliditet betyder, at du er berettiget til invalidepension, hvis du bliver ude af stand til at varetage jobbet som ingeniør.

Du kan her læse mere om invalidepension 

VELBESØGT GENERALFORSAMLING

Knap 200 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 3. april 2014.

Formand Jens Hald Mortensen kom i sin beretning ind på resultaterne fra 2013 - herunder det gode afkast på 7,8 %, DIP’s medlemsvækst på ca. 1.000 medlemmer samt en meget høj medlemstilfredshed i pensionskassen.

Herudover kom formanden ind på DIP’s ønske om yderligere at styrke samarbejdet med JØP og Lægernes Pensionskasse. Formanden beklagede, at ISP ikke ville samarbejde med DIP, hvilket efter bestyrelsens opfattelse ville have været en fordel for alle ingeniører.

En række medlemmer havde fremsat et forslag med opfordring til, at bestyrelsen stoppede for yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, og at pensionskassen inden 2018 havde afhændet alle aktier i denne branche. 142 medlemmer stemte for forslaget, mens 148 stemte imod.

Da formanden ikke ønskede at genopstille, blev Peter Løchte Jørgensen valgt til bestyrelsen. Herudover blev Peter Falkenham genvalgt.

Du kan her læse referat af generalforsamlingen

DIP’S LEJLIGHEDER PÅ findbolig.nu

Udlejning af DIP’s lejligheder overgår den 1. maj 2014 til DEAS.

Det betyder, at du skal søge på DIP’s lejligheder på findbolig.nu. Her kan du skrive dig op til præcis de lejligheder, du er interesseret i, samtidig med at du får overblik over kriterier for valg af lejligheder. Når du har skrevet dig op til en eller flere lejligheder, vil du på mail modtage tilbud om ledige lejligheder, som opfylder dine kriterier.

Du kan oprette en profil på findbolig.nu fra den 1. maj 2014. DIP fastholder de nuværende tildelingsregler.

Du kan læse mere på dip.dk den 24. april.