Nyheder september 2014

AFGIFTSRABAT TIL DIG PÅ REGULATIV 1 OG 2

Har du ret til en alderssum, og fylder du 60 år senest i 2014, kan du få alderssummen udbetalt i 2014 til en afgift på 37,3 % mod normalt 40 %. Muligheden er ikke afhængig af, at du samtidig forlader arbejdsmarkedet og går på pension.

På Medlemsweb’en kan du se, hvilket regulativ du er omfattet af og få en indikation af størrelsen af din alderssum, men du skal være opmærksom på, at alderssummen er oplyst ved udvalgte hele aldre. Udbetaling af alderssummen vil reducere den løbende alderspension.

Du kan udsætte udbetaling af alderssummen, indtil du går på alderspension. Men den lave afgift gælder kun i 2014.

Svarfrist
Ønsker du at få alderssummen udbetalt til den lave afgift, skal du sende en mail med navn og fødselsdag til dip@dip.dk senest fredag den 24. oktober 2014.

Alderssummen udbetales fredag den 31. oktober 2014, eller snarest efter du fylder 60 år.

Har du spørgsmål til din alderssum eller din pension i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os på dip@dip.dk eller 8233 0000.


BRÆNDSTOF TIL FREMTIDEN – et nyt samarbejde mellem DIP og DTU

Innovation tegner dagsordenen på tværs af medier, virksomheder, forskning og uddannelse. Derfor sætter DIP og DTU nu fokus på innovation gennem en række spændende arrangementer i efteråret.

17. september 2014: Design og innovation
Hvad har design og innovation med affaldshåndtering og festivaler at gøre? Mød kvinderne bag Dropbucket og ArtRebels, der fortæller om deres iværksætter-eventyr.

6. november 2014: Pretotyping
Er du skarp på eksekvering men indimellem udfordret på kunde- og forretningsfokus? Mød Tim Vang, der deler ud af sine erfaringer med innovation og succesfulde implementeringer af pretotyping på alle virksomhedsniveauer.

14. november 2014: Innovationsledelse
Innovation øger profitabiliteten og væksten i en virksomhed. Men hvordan arbejder virksomhedsledere i praksis med innovationsledelse? Mød Søren Salmo, Institutdirektør DTU, der giver oplæg, og Søren Mariegaard, der dagligt arbejder med innovationsledelse.

Arrangementerne er som udgangspunkt forbeholdt medlemmer af DTU’s alumnenetværk. DIP har 20 pladser til hvert af arrangementerne den 6. og 14. november. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til alumni@dtu.dk. Du skal skrive, hvilket arrangement du er interesseret i, og at du er DIP-medlem. På www.alumne.dtu.dk kan du læse mere om arrangementerne.


ÆNDRET PROGNOSE FOR MEDLEMMER PÅ REGULATIV 3 OG 4

Bestyrelsen har tidligere i år besluttet at opdatere de forudsætninger, der afspejler de realistiske forventninger til fremtiden. Det betyder primært, at beregningsrenten vil blive sat ned fra 4,5 % til 4,2 % efter skat, samt at det fremover forudsættes, at ingeniører vil leve længere.

Ændringen af renten afspejler de opdaterede forventninger til det afkast, investeringsporteføljen i DIP kan levere på 10-års sigt og skyldes primært, at det langsigtede renteniveau er faldet markant de seneste år.

Når forudsætningerne for beregning af tillægspensionerne ændres, vil størrelsen af tillægspensionerne normalt også blive ændret. Ved denne ændring har bestyrelsen dog besluttet at fastholde størrelsen af de tillægspensioner, der var gældende i starten af året. Ændringen har derfor i første omgang kun betydning, hvis man er optaget som nyt medlem i år eller for den forhøjelse, der er sket, hvis man er begyndt at indbetale mere i præmie i løbet af 2014.

I forbindelse med at forudsætningerne for tillægspensionerne bliver ændret, vil den depotrente, der bruges i DIP’s prognoser, blive nedsat tilsvarende, så det ikke systematisk antages, at pensionerne bliver opskrevet år efter år frem til pensionering. Der er under alle omstændigheder tale om en prognose, hvis formål er at give et realistisk bud på alderspensionen. Men man skal altid huske, at tillægspensionen løbende kan blive justeret både positivt og negativt, hvis virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

Afkastforudsætningerne for 2015, der fastsættes i samarbejde mellem Forsikring og Pension og Finansrådet, kan dog blive fastsat, så de i en årrække er lavere end 4,2 %, hvilket vil betyde, at prognosen vil vise, at alderspensionen falder en smule.