Afkast i 2014 på 8,1 %

2014 blev endnu et godt afkastår for DIP. Afkastet på 8,1 % (før skat) overgår forventningerne ved indgangen til året.

Afkastet udviklede sig stabilt hen over året på trods af usikkerheden på de finansielle markeder. Afkastet kan især tilskrives den positive udvikling på aktiemarkederne som følge af forventninger til positiv vækst primært i USA. Derimod faldt renterne til rekordlave niveauer i løbet af året, hvilket ikke var forventet.

DIP har ikke rentegarantier og har derfor ikke foretaget renteafdækning. Det betyder, at DIP ikke har opnået samme gevinst på forsikringen mod rentefald. Afkastet forventes derfor at ligge i den lave ende af branchen.