Nyheder oktober 2015

PENSIONSDAGEN DEN 25. OKTOBER

Pensionsbranchen har udnævnt søndag den 25. oktober til Pensionsdagen. Vi sidder klar ved telefonerne fra 11-14 og svarer på de spørgsmål, du har til din pension.

Hver fjerde har aldrig undersøgt, om deres behov for pension er dækket, og 56 % bruger under en time om året på pension. Søndag den 25. oktober får vi en ekstra time foræret, når vi går fra sommer- til vintertid. Vi opfordrer til, at du bruger den ekstra time på at give pensionen et servicetjek og ringer til DIP.

Du kan også logge på www.pensionsInfo.dk, der giver et samlet overblik over dine pensionsforhold.


MIDLERTIDIG INVALIDEPENSION

Du har hidtil kunnet få invalidepension, hvis du mistede erhvervsevnen varigt med mindst 2/3. Nu introducerer DIP et nyt produkt kaldet midlertidig invalidepension. Med midlertidig invalidepension, som er et valgfrit produkt for medlemmer på Regulativ 4, vil du kunne få udbetalt invalidepension i op til 36 måneder ved midlertidig tab af 50 % af erhvervsevnen.

Du kan læse mere her

JOB I UDLANDET - § 53A

Får du job i udlandet, gælder særlige regler for indbetaling af pensionsbidrag, afhængig af hvor du betaler skat.

I DIP er der to muligheder, hvis du ønsker at bevare dine dækninger. Du kan enten blive omfattet af bidragsfri dækning, eller du kan vælge en § 53A-ordning.

Bidragsfri dækning
Bidragsfri dækning betyder, at du ikke indbetaler til din ordning, men du bevarer dine rettigheder til pension, og du er omfattet af gruppeforsikringen. Omkostningerne til opretholdelse af din pensionsdækning modregnes i dit depot. 

§ 53A-ordningen
Med § 53A-ordningen kan du fortsætte dine indbetalinger til DIP. Du betaler skat af indbetalingen, men til gengæld er udbetalingen skattefri.

Inden du rejser ud
Kontakt os inden din udstationering, så du får den ordning, der passer dig bedst. Det kan desuden være en god ide at få råd og vejledning fra en revisor, så du får et overblik over din samlede økonomi. Er du medlem af IDA, kan du opnå rabat på revisorbistanden.

Du kan læse mere om dine muligheder her

AFKAST PÅ 3,8 %

Den seneste tids turbulens på de finansielle markeder har næsten halveret afkastet, siden det toppede i forsommeren, og DIP har pr. 16. oktober 2015 et afkast på 3,8 %. Turbulensen skyldes en frygt for en større afmatning af væksten i Kina og Emerging Markets samt effekterne af den første amerikanske renteforhøjelse.

Dette ramte især afkastet på risikofyldte aktiver som kreditobligationer og aktier. Men i modsætning til tidligere var der ikke nogen neutraliserende effekt fra obligationer. Dette følger af det lave renteniveau og illustrerer, at obligationer i dag har begrænset værdi. DIP har derfor også gennem de senere år solgt ud af obligationsbeholdningen og blandt andet øget investeringerne i de såkaldte alternative aktiver, som har et højere forventet afkast.

SPAR I SKAT

Du kan også i 2015 få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

Så meget kan du indbetale i 2015
Der er ingen øvre grænse for indbetaling til livsvarig alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et indskud på 47.600 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger. 

Ved indbetaling til ratepension er der en begrænsning på netto 51.700 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du indbetale 56.195 inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. 

Du kan læse mere her

FORUDSÆTNINGER FOR GRUNDLAGSPENSIONEN ÆNDRES

Vi ændrer fra den 1. november 2015 forudsætningerne for, hvordan vi beregner grundlagspensionen for medlemmer på Regulativ 3 og medlemmer på Regulativ 4, der er optaget før den 1. november 2011.

Ændringen skyldes to forhold; dels at obligationsrenterne er historisk lave, dels at DIP’s medlemmer i dag generelt lever længere - også længere end vi tidligere har forudsat i pensionsberegningerne. Det betyder, at de forudsætninger, som grundlagspensionen indtil nu er beregnet på grundlag af, har ændret sig, og derfor ændrer vi grundlagspensionen.

Hvad betyder ændringen?
Pensionen består af grundlagspension og tillægspension, som er forskellen mellem den samlede pension og grundlagspensionen. Det er kun beregningen af grundlagspensionen, vi ændrer. Den gode nyhed er, at ændringen ikke umiddelbart får indvirkning på pensionernes størrelse, da DIP ændrer på forholdet mellem grundlags- og tillægspensionen ved at øge tillægspensionens andel af den samlede pension.

Du kan læse mere her

ÆNDRET GRUPPEFORSIKRING

DIP ændrer gruppeforsikringen fra den 1. januar 2016. Det betyder:

  • at dødsfaldssummen generelt forbedres for alle bortset fra medlemmer på 45, 46 og 55 år. Disse tre årgange får en lidt lavere dækning på grund af den nye aftrapningsprofil
  • at invalidesummen reduceres for medlemmer under 55 år, men forbedres for øvrige. 

Præmien for den nye gruppeforsikring vil fremgå af DIP’s hjemmeside primo december 2015.

Invalidesummen udbetales primært til medlemmer over 55 år. Dækningen forlænges, så den kommer til at dække frem til 62 år mod 60 år i dag.

Du kan læse mere her

FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING 2016

DIP’s ordinære generalforsamling afholdes den 14. april 2016 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Se reglerne her

Fuldmagten mailes til dip@dip.dk og kan downloades her