Spar i skat i 2015

Du kan også i 2015 få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

Så meget kan du indbetale i 2015
Der er ingen øvre grænse for indbetaling til livsvarig alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et indskud på 47.600 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger. 

Ved indbetaling til ratepension er der en begrænsning på netto 51.700 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du indbetale 56.195 inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. 

Sådan gør du

Hvis din arbejdsgiver indbetaler for dig, så send en mail til dip@dip.dk. Husk at oplyse dit navn og fødselsdato, og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente. Du skal være opmærksom på, at mange firmaer har sidste lønkørsel allerede midt i december. Hvis du selv indbetaler, så overfør indbetalingen via netbank, til reg.nr. 3100, kontonr. 409 36 66. Husk at oplyse dit navn og CPR-nr., og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente. 

Hvis du ikke anfører, hvordan indskuddet skal anvendes, sættes det ind på livrente. 

Sidste frist
Fristen for indbetaling af indskud er onsdag den 23. december 2015 kl. 16:00.

Bemærk, at vi ikke kvitterer for din indbetaling, men den vil fremgå af Medlemsweb'en. Indbetalinger foretaget inden fredag den 18. december 2015 kl. 18:00, vil fremgå af Medlemsweb'en inden jul, mens indbetalinger foretaget efter denne dato muligvis først vil kunne ses efter årsskiftet.