92 pct. af medlemmerne er tilfredse med DIP

DIP’s medlemmer er langt mere tilfredse end medlemmer hos konkurrerende kommercielle pensionsselskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Userneeds, hvor ingeniører vurderer deres respektive pensionsudbydere.

92 pct. af medlemmerne er overordnet tilfredse med DIP. Det er 20 pct. flere end hos PFA, der scorer højest overordnet tilfredshed blandt de kommercielle selskaber. DIP’s medlemmer giver i en ny undersøgelse på en række nøgleparametre udtryk for langt højere tilfredshed end ingeniører, der er kunder i kommercielle pensionsselskaber. Tilfredsheden med DIP skyldes flere elementer, vurderer medlemschef i DIP, Kathrine Normann Olsen.

- Vi er eksperter i ingeniørers pension, derfor kan vi rådgive på højt niveau og prisfastsætte lavt. Og så holder det bestemt også omkostningerne nede, at ingeniører er en homogen og rask gruppe med store pensioner. Nogle kasser har mange kunder med små opsparinger, og det er dyrt at administrere – den regning får vores medlemmer ikke, siger medlemschefen.

De forhold kvitterer medlemmerne for, ved at 71 pct. angiver, at de er tilfredse med omkostningerne i DIP. Det er 11 pct. flere end hos AP Pension, der scorer højest blandt de kommercielle selskaber.

Mere til medlemmerne

DIP forrenter medlemmernes pensioner højt – depotrenten i 2016 er på 5,4 pct. Hele 73 pct. af de adspurgte er da også tilfredse med det afkast, DIP leverer. Selskabet med den næsthøjeste tilfredshed på dette punkt er igen AP på 65 pct.

Depotrenten er en af de ting, nye medlemmer i DIP vægter højt, oplever DIP’s salgschef:

- Depotrenten er det, der gør mest indtryk, når jeg taler med folk. Og så at DIP er 100 pct. medlemsejet, så alt overskud fra kassen går til medlemmernes pension. Det hiver tilfredsheden i vejret, siger Jan Mazgaj

Undersøgelsen er lavet af Userneeds i maj og juni i 2016. 761 ingeniører har svaret på den online spørgeskemaundersøgelse. Heraf er 160 (21 pct.) medlemmer af DIP, mens de øvrige respondenter svarer på tilfredshed med eget primære pensionsselskab. Ud over DIP forholder medlemmer og kunder sig i undersøgelsen til PFA Pension, Nordea Liv og Pension, Danica Pension og AP Pension.