Afkast 31. maj 2016 på 1,2 %

Samlet afkast på 1,2 % (før skat) pr. 31. maj 2016   

Læs mere om DIP's investeringer