Afkast på 6,7 % pr. 31. december 2016

Samlet afkast på 6,7 % (før skat) pr. 31. december 2016   

Læs mere om DIP's investeringer