DIP Nyt juni 2016

USIKKERHED PÅ MARKEDERNE EFTER BREXIT

Storbritanniens exit fra EU betyder, at de finansielle markeder er præget af usikkerhed.Den første konsekvens har været kursfald på aktiemarkederne, på britiske pund og på euro.

Brexit har ramt, og det har skabt usikkerhed på markederne på et tidspunkt, hvor DIP’s afkast i 2016 bevægede sig opad. Den sidste månedsopgørelse af DIP’s afkast i 2016 er fra den 31. maj. Her lå afkastet på 1,2 %. Dermed havde afkastet arbejdet sig op fra årets tidligere måneder, hvor det i april var på 0 % og i februar nede på -3,1 %. 

Men så kom Brexit, og det er endnu ikke muligt at forudsige konsekvenserne for DIP’s samlede afkast. De historiske erfaringer viser dog, at markederne retter sig op igen på det lange sigt. Endvidere er pensionsopsparingen robust, fordi DIP investerer med en fornuftig spredning i aktiver. Vi følger udviklingen nøje, og vi er også opmærksomme på, om Brexit åbner op for nye muligheder i markedet.

Vi opdaterer DIP's afkast hver måned, og du kan altid se det her

DIP FÅR STADIG FLERE MEDLEMMER

10 virksomheder har indgået pensionsaftaler med DIP siden sidste DIP Nyt i februar, og flere medlemmer er gode nyheder for alle DIP’s medlemmer.

Stigningen i antallet af medlemmer blev i 2015 den næsthøjeste i DIP’s historie, og medlemstallet stiger fortsat i 2016. Det skyldes blandt andet virksomhedsaftaler, som DIP i 2011 begyndte at tegne i direkte konkurrence med kommercielle selskaber.

Der er hård konkurrence på det kommercielle marked, men DIP’s force er at kende ingeniørers krav til en pensionsordning, vurderer Jan Mazgaj, salgschef i DIP:

-   Vores medlemmer vil selv bestemme, hvordan deres pensionskroner skal bruges og hvilke forsikringer, de skal have. Derfor er fleksibilitet og selvbestemmelse i højsædet i vores ordninger. Og så er det selvfølgelig en fordel, at DIP’s overskud går til medlemmerne og ikke til aktionærer.

”Det var et virkelig godt tilbud”

En af de virksomheder, der for nyligt har indgået en pensionsaftale med DIP, er Shape. Virksomheden laver apps og har godt 30 ansatte, heraf er to tredjedele ingeniører.

-   Det afgørende for os var kombinationen af fleksibilitet og en rigtig god grundpakke af forsikringer. Så kan vores ansatte selv bygge videre på den pakke og vælge, hvad de vil have, og hvad de evt. selv vil stå for. Og så prisen – det var et virkelig godt tilbud, hvor både forsikrings- og administrationsomkostningerne var lave, siger Christian Risom, direktør i Shape.

En firmapensionsaftale i DIP forudsætter, at enten 50 % af firmaets medarbejdere er optagelsesberettigede i Ingeniørforeningen IDA, eller at firmaet er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.), når firmapensionsaftalen bliver indgået.

DIP gik ud af 2015 med 24.021 medlemmer. Medlemstallet i juni er 24.470. Når der kommer flere medlemmer til DIP, betyder det flere penge at skabe afkast for og lavere administrationsomkostninger for den enkelte. 

MEDLEMSDEMOKRATI: DIP HAR HOLDT GENERALFORSAMLING

Godt 130 medlemmer deltog, da DIP holdt generalforsamling i Ingeniørhuset den 14. april. Her får du et udvalg af, hvad punkterne på dagsordenen indeholdt:

Afkast: I 2015 blev afkastet på 5,1 %. Det placerer DIP forrest i feltet af pensionsselskaber med tilsvarende ordninger. Ifølge formanden er der især to årsager til, at DIP’s afkast i 2015 ligger i den høje ende af branchen: For det første performede vi bedre end markedet, og for det andet havde vi overvægt af de aktiver, som gav bedst.

Investering: Bestyrelsen har besluttet at øge andelen af alternative investeringer markant frem mod 2019. Hovedvægten vil ligge på ejendomme og infrastruktur. Fremadrettet har DIP også ud fra en konkret finansiel beslutning valgt at frasælge selskaber, hvor kul er den dominerende aktivitet.

Fusionstanker: Bestyrelsen anbefaler, at DIP arbejder hen mod en egentlig fusion med JØP. Samarbejdet mellem de to pensionskasser er gået godt, og det skyldes især de mange lighedspunkter på områder som produktudbud, investeringsfilosofi og holdning til medlemsindflydelse. Derfor mener bestyrelsen, at en fusion af DIP og JØP kan skabe den bedste pensionskasse på akademikerområdet til gavn for medlemmerne. Det er naturligvis en proces, der tager tid, og som forudsætter, at medlemmerne beslutter, at der skal arbejdes hen mod en fusion på DIP’s generalforsamling.

Nyt bestyrelsesmedlem: Torben Arnbjerg-Nielsen var på valg og ønskede ikke at genopstille. Frida Frost, tidligere formand i IDA, blev valgt for en periode på tre år. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Falkenham som formand og Peter Løchte Jørgensen som næstformand. 

Læs mere om generalforsamlingen og få uddybet punkterne i referatet

DIP HAR INVESTERET KNAP 200 MIO. KR. I EJENDOMSSELSKABER

Vores mission i DIP er at sikre vores medlemmer den bedst mulige pension. Det gør vi med ansvarlige investeringer, også når vi investerer i ejendomme.

Sammen med JØP og PFA har DIP købt seks ejendomsselskaber i Københavnsområdet af Carlsbergfondet. Vi har investeret knap 200 mio. kr. i ejendomsselskaberne. DIP ejer herudover ni boligejendomme i Storkøbenhavn. Ejendommene giver afkast til medlemmernes pensioner, og investeringerne opretholder en mængde lejeboliger i København. 

DIP's medlemmer har mulighed for at leje lejlighederne, når de bliver ledige. De vil blive lagt på findbolig.nu efter sommeren. Derefter vil du kunne føje lejlighederne til din venteliste på findbolig.nu og have samme anciennitet til dem, som du i forvejen har på ventelisten til DIP's boliger.

Læs mere om DIP's investeringspolitik, og hvordan vi forvalter ejendommene her

OBS: MEDLEMSWEB ER BLEVET TIL MIN PENSION

Funktionaliteterne er ikke ændret, og du kan lave de samme beregninger som før.

Du kan gå til Min pension her