Afkast på 0,6 % pr. 31. januar 2017

Samlet afkast på 0,6 % (før skat) pr. 31. januar 2017 

Læs mere om DIP's investeringer