Flotte afkast på aktier prægede 1. halvår af 2017

Pensionskassens halvårsrapport er offentliggjort den 18. september 2017.

Afkastet på 1.833 mio. kr. og et investeringsafkast på 5,0 pct. er et fantastisk godt resultat i en periode, hvor renteniveauet fortsat er historisk lavt i Europa, og beholdningen af obligationer ikke bidrager til afkastet.

Pensionskassens aktieinvesteringer gav samlet set 7,4 pct. i afkast i første halvår og har bidraget med langt den største andel af det samlede afkast.

”Vi har set en fremgang i den globale økonomi ansporet af centralbankerne i USA, Europa og Kina, og derudover har især Europa vist lovende takter i første halvår. Det er ikke vores forventning, at 2. halvår kan leve helt op til de flotte afkast i årets første halvdel”, udtaler Søren Kolbye Sørensen, adm. direktør i DIP.

Både medlemstal og pensionsindbetalinger er fortsat i solid vækst hos DIP, der har nogle af branchens laveste omkostninger og højeste depotrenter. Medlemstallet er oppe på knap 26.000, og medlemmernes indbetalinger steg til 456 mio. kr. - en fremgang på 2,9 pct. i forhold til samme periode året før.

DIP er 100 pct. medlemsejet. Sammen med JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) har DIP etableret administrationsfællesskabet P+, der samlet forvalter mere end 115 mia. kr. for de mere end 85.000 medlemmer.

Halvårsrapporten 2017 i dens fulde længde.