Højere afkast og lavere omkostninger til DIP's medlemmer

Højere afkast

I 2016 leverede DIP et tilfredsstillende afkast på 6,7% på trods af turbulente markedsvilkår. Det høje afkast indgår i bestyrelsens vision om at være ansvarlig investor og sikre høje, langsigtede afkast til sine i alt 25.116 medlemmer. Medlemmerne viser stor tillid til, at DIP kan sikre dette – og hele 92% af DIPs medlemmer er tilfredse med pensionskassen.


Lavere omkostninger

En øget medlemsvækst og det etablerede samarbejde med JØP resulterede i 2016 i lavere omkostninger på 678 kr. pr. medlem (fra at have været 822 kr.). Administrationsfællesskabet med JØP medfører store administrative fordele for begge pensionskasser, og i 2016 har man kunnet se den fulde effekt af etableringen af administrationsfællesskabet. Pensionskassens samlede omkostninger (ÅOP) er igen i år i den lavere ende af branchen med 0,85 %.

Læs mere i årsrapporten for 2016.