DIP får igen topscore for investeringspolitik


DIP har igen i år opnået topscore for rapportering på vores investeringspolitik til den FN-støttede organisation Principles for Responsible Investments (PRI). På flere områder ligger DIP desuden væsentligt højere end gennemsnittet i branchen.


DIP har siden 2017 været medlem af PRI, som en del af vores arbejde med ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI er DIP en del af verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer og forpligter sig til at arbejde ud fra en række principper, der har til formål at styrke implementeringen af ansvarlighed i vores investeringspolitik og -retningslinjer.

PRI vurderer årligt medlemmernes arbejde med ansvarlige investeringer på en skala fra D til A+ og DIP opretholder det høje niveau fra 2018 ved at opnå topscoren A+ i flere af vurderingsmodulerne.

I modulet politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer er DIP eksempelvis igen i år vurderet til A+, mens arbejdet med at udvælge og monitorere vores eksterne kapitalforvaltere er vurderet til A+ i år mod A i 2018. Og det glæder Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i DIP:

”Vi har stor respekt for PRI’s arbejde og vurderinger, der bekræfter os i, at vores kontinuerlige arbejde med ansvarlige investeringer udvikler sig. Samtidig er det positivt, at PRI har bemærket, at vi har allokeret en masse tid og ressourcer til at screene, vurdere og monitorerede eksterne kapitalforvaltere, som investerer på vores vegne.”

Ansvarlige investeringer på tværs af aktivklasser
Selvom årets PRI-vurdering understreger at DIP på flere områder ligger væsentligt højere end gennemsnittet i branchen, er arbejdet med ansvarlige investeringer dog fortsat en prioritet i DIP. Det understreger Kirstine Lund Christiansen:

”Vi bliver aldrig færdige med at evaluere hverken vores politikker, forvaltere eller portefølje. Ansvarlige investeringer har som dagsorden rykket sig markant de seneste år, og fylder i dag meget for vores medlemmer. I DIP arbejder vi med ansvarlige investeringer på tværs af aktivklasser, og ansvarlighed er integreret som en konkret del af vores samlede investeringsstrategi.”

PRI er etableret af en række af verdens største investorer i samarbejde med UNEP FI (UN Environmental Programme Financial Initiative) og UN Global Compact.

Læs mere om DIP’s arbejde med arbejde med ansvarlige investeringer her

Læs mere om DIP's politik for ansvarlige investeringer her