organisation

DIP er en tværgående pensionskasse, hvis formål er at udøve pensionskassevirksomhed for civil- og akademiingeniører samt andre ingeniører med en uddannelse på samme niveau som civilingeniørudddannelsen, der er medlemsberettiget i Ingeniørforeningen i Danmark.

DIP yder medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt ratepension.

Herudover yder pensionskassen gruppelivs-, gruppeinvalide- og gruppeulykkesforsikring samt forsikring mod visse kritiske sygdomme.