Bestyrelse

DIP'S BESTYRELSE (fra venstre): Peter Løchte Jørgensen (næstformand), Peter Falkenham (formand), Jens Otto Veile, Frida Frost og Søren Vang Fischer.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf mindst fire skal være medlem af DIP. Det sidste medlem udpeges af Ingeniørforeningen, IDA. Valgperioden er tre år med mulighed for genvalg.

I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af DIP og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen, DIP’s vedtægt og regulativer.

Bestyrelsens selvevaluering

Hovedelementerne i selvevalueringen er de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag til arbejdet samt de opnåede resultater. Herudover fokuseres der på bestyrelsens samarbejde med direktionen samt tilrettelæggelse og kvalitet af det materiale, der sendes til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsens sammensætning, inkl. kompetencer belyses. Til dette formål har bestyrelsen udarbejdet et kompetenceark, der ligger i den grå boks til højre.

Når selvevalueringen er lavet, og der er udarbejdet en rapport, diskuterer den samlede bestyrelse resultaterne med henblik på at blive bevidst om stærke og svage sider samt muligheder for forbedring.

Ved bestyrelsens selvevaluering i 2017 blev der benyttet en ekstern rådgiver.