Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i danske liv- og pensionsselskaber og udarbejder efterfølgende en vurdering af selskabet. Pensionsselskabet er forpligtet til at offentliggøre vurderingen på deres hjemmeside senest tre hverdage, efter de har modtaget den.

Download redegørelse

Finanstilsynet har været på ordinær inspektion i DIP i maj-juni 2013 og har i den forbindelse afgivet en redegørelse. Sidste gang Finanstilsynet var på inspektion i DIP var i 2007.

Læs hele Finanstilsynets redegørelse her.

Redegørelsens påbud er taget til efterretning.

Et af påbuddene går på, at modellen for tillægspensioner skal ændres. Påbuddet er begrundet i, at Finanstilsynet udelukkende ser på det kollektive bonuspotentiale, i forhold til om der sker en retfærdig fordeling af reserverne blandt DIP’s medlemmer.

Modellen for tillægspensioner er nærmere beskrevet her.