SPØRG OM PENSION

Her finder du svarene på de spørgsmål, som DIP oftest får stillet.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find det hurtigt

Hvor meget kan du indbetale i pensionsbidrag?

Du kan som udgangspunkt selv fastsætte størrelsen af dit bidrag. Er du ansat i henhold til en overenskomst eller firmaaftale, er bidraget fastsat på forhånd. Du kan vælge selv at indbetale et supplerende bidrag.

Som individuelt medlem skal du mindst betale 1.300 kr. i månedligt bidrag.

Ved bidragsstigninger på over 25 % træder en klausuleringsperiode på to år i kraft.

Hvordan indbetales pensionsbidragene?

Det er typisk arbejdsgiveren, der indbetaler bidragene, også når du selv betaler hele bidraget. På den måde slipper du for at forskudsregistrere dig og anføre indbetalingerne på din selvangivelse.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidragene, kan dette ske via PBS eller til DIP’s konto nr. 3100 409 3666. DIP tilbageholder 8 % i am-bidrag.

Indbetaler du selv, kan du tilmelde dig PBS. Du skal dog have en opkrævning fra DIP til første indbetaling. Når du selv indbetaler, tilbageholder DIP ikke am-bidrag, da din arbejdsgiver allerede har tilbageholdt bidraget ved udbetaling af din løn. 

Indskud

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2019

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2019, så har du følgende muligheder. 


Hvis du vil lave en privat indbetaling:

Hvis du ønsker, at lave en ekstra indbetaling kan du logge på Min Pension og bestille et indbetalingskort.

SATSER FRADRAG 2019 – privat indbetaling

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for.

Alderspension        

51.500 kr.

Ratepension        

55.900 kr.

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Du skal være opmærksom på, at du i 2019 højst kan indbetale 5.200 kr., og at indbetalingen ikke er fradragsberettiget. 

Vi skal have modtaget din indbetaling inden udgangen af 2019. Sidste frist for indbetaling er derfor den 27. december 2019 kl. 16.

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:

 • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
 • Du skal efterfølgende give DIP Medlemsservice besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.


SATSER FRADRAG 2019 –indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvor du kan få fradrag for.

Alderspension        

Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Ratepension

60.760 kr.

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.


Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 18. december 2019 vil kunne ses på Min Pension inden jul.

Indskud modtaget mellem 18. og 30. december 2019 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2020.

Husk at være opmærksom, hvis du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2019.

Overførsel til DIP

Hvis du er optaget i DIP som obligatorisk medlem, og du inden for de seneste 36 måneder har været omfattet af en anden obligatorisk pensionsordning, kan du uden omkostninger samle dine ordninger i DIP.

Hvis en tidligere pensionsordning ikke har været obligatorisk, eller hvis det er mere end 36 måneder, siden du sidst var omfattet af en obligatorisk pensionsordning, tager DIP 1.000 kr. i gebyr ved overførslen. Hertil kommer, at det afgivende selskab ligeledes kan tage et gebyr.

DIP er blandt de absolut billigste på markedet til at administrere din pensionsordning. Ved at samle dine pensioner i DIP undgår du at betale administrationsomkostninger til flere pensionsselskaber, samtidig med at du får et bedre overblik over din pensionsdækning.

Du kan omkostningsfrit samle dine pensionsordninger fra tidligere ansættelser med værdi under 20.000 kr. Det er resultatet af en aftale indgået mellem alle pensionsselskaber.

Hvis du vil overføre et depot til os fra et andet pensionsselskab, eller hvis du ønsker rådgivning om overførsler, så send os en mail til dip@pplus.nu og vedhæft en kopi af din seneste rapport fra Pensionsinfo. Så kontakter vi dig for en snak om at samle din opsparing.

 
Find det hurtigt

Udbetalinger i forbindelse med alderspension

Når du starter udbetaling af alderspension, har du følgende muligheder for udbetaling:

 • Delpension
 • Alderssum
 • Børnepension.

Tillæg:

 • Ugiftetillæg.

Kontant udtrædelse

Du kan udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

 • Det er mere end 12 måneder siden sidste bidragsbetaling.
 • Du er under 60 år.
 • Du er ikke berettiget til invalidepension.
 • Du er ikke bevilget bidragsfritagelse.
 • Du er ikke ansat i en stilling, der kræver medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, og du har ikke aftale om en sådan stilling.

Du kan som udgangspunkt ikke udtræde af DIP, hvis dine bidrag er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver, medmindre du emigrerer, eller værdien af dit depot ikke overstiger 28.325 kr. i 2018.

Ved en kontant udtrædelsesgodtgørelse skal du betale en afgift på 60 % og 1.000 kr. i administrationsomkostninger til DIP.