Bonuspolitik

Forrentning og fordeling i DIP – målsætninger for bonuspolitikken


DIP er din pensionskasse, hvor du sparer op til pension.

I DIP får du samtidig forsikringer, som dækker ved invaliditet og dødsfald.

Bonus er fordeling af det eventuelle overskud, der fremkommer ved et bedre, faktisk forløb end forudsat i tegningsgrundlaget. Det kan være billigere administration, bedre risikoforløb og et godt afkast. Tegningsgrundlagets rente er den såkaldte grundlagsrente, og bonus fordeles hvert år.

”Målsætninger for bonuspolitikken” er vejledning til fordeling af overskuddet i DIP, som bestyrelsen har vedtaget.

Målsætningerne for bonuspolitikken er:

  • at alle medlemmer kan opleve, at pensionen ændrer sig over tid bl.a. som følge af afkast og forøgede levetider
  • at alle medlemmer gerne skal opleve, at pensionernes købekraft fastholdes over tid. Dette kan afhænge af pensionens forventede udbetalingsprofil og den forlods indregnede, fremtidige forrentning
  • at pensionerede medlemmer vil opleve en vis udjævning over tid for at sikre, at pensioner under udbetaling er rimelig sikre. Til dette anvendes pensionskassens økonomiske reserver
  • at alle medlemmer skal have sikkerhed for, at fordelingen af afkast og reserver er retfærdig. Medlemmerne får andel i de afkast, som DIP opnår
  • at fordelingen af afkastet skal være retfærdig, og der arbejdes hele tiden på at begrænse den omfordeling, som aldrig helt kan undgås i en pensionsordning
  • at alle medlemmer får andel i det økonomiske resultat i forhold til størrelsen af opsparingen. Medlemmernes andel af årets resultat afhænger udover størrelsen af pensionsopsparingen også af DIP’s samlede risikoforløb og rettighederne for de enkelte medlemmer
  • at pensionerede medlemmer skal have andel i de reserver, de har været med til at opbygge. Der tages hensyn til, at reserverne svinger fra år til år - men pensionerede medlemmer skal have en andel af reserverne udbetalt sammen med pensionen
  • at der skal være reserver nok til at sikre værdien af pensionerne og en aktiv investeringspolitik. Reserverne i DIP er store. I takt med udviklingen på markederne vil reserverne svinge op og ned, og de vil i perioder kunne udgøre mere end 50 % af de samlede aktiver.