Grønland

Pensionsordning, når du bor i Grønland

Der sker ændringer på pensionsområdet for medlemmer, som er bosiddende i Grønland.

Ved årsskiftet til 2017 var det ikke længere muligt at få fradrag for indbetalinger til pensionsordninger, til gengæld blev udbetalingerne skattefri. Derfor fik alle vores betalende medlemmer i Grønland nye pensionsordninger, som vi kalder en § 53A-ordning.

I efteråret 2017 vedtog Grønlands Selvstyre at indføre kapitalafkastbeskatning på de pensionsordninger, der ikke er fradragsberettiget.

Hvad betyder de nye regler?
De nye regler betyder, at afkastet på § 53A-ordningen for medlemmer bosiddende i Grønland beskattes med 15,3 %.

Du skal ikke gøre noget
DIP indberetter dit kapitalafkast til SKAT i Danmark, som herefter videregiver oplysningerne til de grønlandske myndigheder. Første indberetning til SKAT sker i starten af 2019.

Skatten vil herefter blive afregnet over din selvangivelse/årsopgørelse.

Læs her, hvis du blev medlem af DIP før den 1. januar 2017
Hvis du var medlem af DIP, inden de nye regler trådte i kraft, indbetalte du dengang på en ordning med fradragsret for indbetalingerne. Den er nu hvilende, mens dine nuværende indbetalinger sker til den ordning, vi omtaler som § 53A. Beskatning af afkast på denne ordning, pensionsafkastbeskatning (PAL) på 15,3 %, trækkes af dit pensionsdepot.

Læs her, hvis du er nyt medlem
Er du nyt medlem, får du automatisk en § 53A-ordning, hvis din arbejdsgiver er grønlandsk, eller du står registreret med en grønlandsk adresse hos os.

Her kan du læse mere
Du kan læse mere om ændringerne i nedenstående QA. Du kan også læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside. Endelig er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på dip@dip.dk eller 82 33 00 00.

Hvis du går på pensionen
Hvis du er bosiddende i Grønland, når du går på pension, bliver din udbetaling beskattet efter grønlandsk ret. Hvis du har optjent en del af din pensionsordning i Danmark, fordi du har boet der i en periode, vil en del af din pensionsudbetaling blive beskattet efter dansk ret.

Hvis du flytter fra Grønland
Hvis du flytter fra Grønland, skal du kontakte os, fordi det har betydning for din pensionsordning og beskatning heraf, i hvilket land du er bosiddende.

QA