Klagemuligheder

Har DIP truffet en afgørelse i en sag vedrørende dig, som du ikke er enig i, har du mulighed for at klage til DIP's klageansvarlige, afdelingschef Linda Ankerstjerne. Du kan sende en mail til klageansvarlig@dip.dk.

Hvis du ikke får medhold hos DIP's klageansvarlige, har du mulighed for at indbringe sagen for enten Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller en voldgift. 

Ønsker du at klage over DIP's behandling af persondata, skal du sende en mail til DPO Mads Stougaard på DPO@pplus.nu