Nedsættelse af tillægspensioner pr. 1. januar 2016

I tabel 1 nedenfor er vist nogle eksempelberegninger på, hvordan den samlede pension ændrer sig ved årsskiftet 2015/16. Tabellen viser, hvordan pensionerne ser ud før og efter indregning af de nye forventede restlevetider fra Finanstilsynets levetidsmodel. Stigningen inden indregning af opdaterede restlevetider skyldes primært depotrenten i 2015 på 5,9 % før skat. Tabel 2 viser, hvordan ændringen ser ud i procent.

Beregningerne tager udgangspunkt i specifikke medlemstyper og kan derfor ikke direkte anvendes af alle, da fx depotets størrelse og valg af risikodækninger for det enkelte medlem har indflydelse på ændringen af pensionen.

Tabel 1: Eksempler på ændrede samlede pensioner ved årsskiftet 2015/16

Alder Pension 2015 Pension 2016 (inkl. bonus) Pension 2016 (inkl. bonus og nye levetider)
35 250.000 kr. 251.100 kr.  247.800 kr. 
45 250.000 kr. 251.400 kr.  248.200 kr. 
55 250.000 kr. 252.000 kr.  249.000 kr. 
65 250.000 kr. 251.800 kr.  249.000 kr. 
75 250.000 kr. 252.200 kr.  247.400 kr. 
85 250.000 kr. 252.700 kr.  244.800 kr. 

Tabel 2: Eksempler på ændrede samlede pensioner ved årsskiftet 2015/16

Alder Ændring pga. bonustilskrivning ultimo 2015 Ændring pga. nye levetider Samlet ændring
35 0,4 % -1,3 %  -0,9 % 
45 0,6 % -1,3 % -0,7 %
55 0,8 % -1,2 % -0,4 %
65 0,7 % -1,1 % -0,4 %
75 0,9 % -1,9 % -1,0 %
85 1,1 % -3,1 % -2,1 %

For mere information om begreberne tillægspension og samlet pension henvises til pjecen Forstå din pension, der kan læses her