Retningslinjer

Retningslinjer for videregivelse af medlemsoplysninger

I DIP's arbejde med at forvalte medlemmernes penge bedst muligt, så de opnår den størst mulige pension, indhenter DIP-koncernen en række oplysninger som for eksempel vores medlemmers navn, køn, adresse, stilling og CPR-nr. DIP-koncernen omfatter pensionskassen samt det helejede datterselskab Ejendomsselskabet DIP A/S og Pension Private Equity I K/S.

Retningslinjer for medlemmers indsigtsret

Et medlem har ret til indsigt i DIP's behandling af personoplysninger om medlemmet. Retter medlemmet henvendelse til DIP om indsigt, har medlemmet krav på at få oplyst følgende:

1. Hvilke oplysninger der behandles om medlemmet.

2. Behandlingens formål.

3. Kategorier af modtagere (hvis oplysningerne videregives).

4. Hvor oplysningerne stammer fra.