Ekstra indbetaling 2018

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2018

Vil du betale indskud på din pensionsordning, kan du enten lave indbetalingen privat eller gennem din arbejdsgiver.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale, men vær opmærksom på, at din samlede indbetaling til ratepension og aldersforsikring ikke overskrider beløbsgrænserne, som gælder for alle dine ratepensioner og aldersforsikringer.
 

HVIS DU VIL LAVE EN PRIVAT INDBETALING:

Du kan indbetale til DIP’s konto i Danske Bank, reg.nr. 3100, kontonr. 4093666.

SATSER 2018 – privat indbetaling 

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Ratepension

 54.700 kr.

Alderspension
(livsvarig pension)

 50.400 kr.

Aldersforsikring

   5.100 kr. 


Aldersforsikring:
Der er ikke fradrag for indbetalingen. Du skal være opmærksom på, at du i 2018 højst kan indbetale 5.100 kr. Dog gælder det, at har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen og har du ikke igangsat udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018, kan du indbetale op til 46.000 kr.
Læs mere her

Ved indbetalingen skal du oplyse:
• Navn
• Cpr.nr.
• Indskud på alderspension xxx kr., ratepension xxx kr., aldersforsikring xxx kr.  

OBS: Vi skal have modtaget din indbetaling inden udgangen af 2018. Sidste frist for indbetaling er derfor den 27. december 2018 kl. 16.00 

Hvornår kan du se dine indskud på Min pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 19. december 2018 vil kunne ses på Min pension inden jul.

Indskud modtaget mellem den 19. og 28. december 2018 vil først kunne ses på Min pension i januar 2019. 

HVIS DIN ARBJEDSGIVER SKAL LAVE INDBETALINGEN:

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
  • Beløbet bliver indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension. Hvis du vil have den indbetalt til en anden del af din ordning, skal du kontakte DIP Medlemsservice om dette.


SATSER FRADRAG 2018 – indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for:

Alderspension
(livsvarig pension)        

Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Ratepension

59.456 kr. (54.700 kr. efter AMB)

Kommer indbetalingen fra arbejdsgiveren i slutningen af december måned, kan du først se indskuddet på Min pension medio januar 2019.