Konflikt

Hvis du er offentligt ansat og medlem af DIP, har du måske hørt, at der er overenskomstforhandlinger i gang, og at der kan blive konflikt, hvis parterne ikke kan blive enige. Vi ved endnu ikke, om der bliver konflikt. Og hvis der bliver konflikt, så ved vi ikke hvor længe den varer. Disse parametre er selvfølgelig væsentlige faktorer i forhold til påvirkningen af din pensionsordning.


Indtil vi ved mere, har vi samlet et kort overblik over hvad der sker med pensionsordningen i tilfælde af konflikt.

Har jeg en pensionsordning hos DIP?

Ja, som offentligt ansat har du en pensionsordning i DIP. Din arbejdsgiver indbetaler automatisk til den hver måned via din løn.

Du kan få et overblik over din pensionsordning ved at logge på http://www.dip.dk/Min-pension

Hvordan fungerer min pensionsordning normalt?

Din pensionsordning hos DIP sikrer dig på flere måder. Hvis der f.eks. sker dig noget, så du mister din evne til at arbejde, er du sikret en invalidepension. Og hvis du dør, er dine efterladte sikret. Det er det, vi kalder for forsikringsdækningerne på din pensionsordning.
Din pensionsordning sikrer også, at du sparer op til den dag, du skal på pension. Din opsparing sker typisk på en livsvarig livrente, som sikrer dig udbetaling, så længe du lever.

Din arbejdsgiver indbetaler til din pension hver måned via din løn. Det er bl.a. på baggrund af den indbetaling, at DIP fastsætter størrelsen på dine dækninger.
Dine indbetalinger kan ses på depotet. Depotet vokser hver gang, der kommer nye indbetalinger og når der bliver tilskrevet rente og bonus. Depotet fratrækkes bl.a. udgifter til dine forsikringsdækninger og til administration.

Hvad sker der med min pensionsordning under en konflikt?

Hvis der kommer en konflikt, vil din arbejdsgiver ikke indbetale til din pension, så længe du strejker eller er i lockout. Normalt vil det derfor have indflydelse på størrelsen af dine dækninger, da disse fastsættes bl.a. på baggrund af størrelsen af det indbetalte bidrag. Mindre indbetaling betyder altså normalt også mindre forsikringsdækninger og lidt mindre opsparing.

DIP har aftalt med IDA, at dine forsikringsdækninger bliver holdt nogenlunde på samme niveau som før, ved at du, i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, ”betaler” for dine forsikringsdækninger ud af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her.

I det lange løb har en så kort periode med mindre pensionsopsparing ret små konsekvenser for din pensionsordning. De fleste mennesker har i løbet af et langt arbejdsliv en eller flere perioder, hvor der kommer mindre eller ingen indbetaling til pensionsordningen – f.eks. under orlov eller perioder med ledighed.

Obs: Hvis du er over 50 år, og ikke har været med i pensionsordningen hos DIP så længe, skal du være opmærksom på, at konsekvenserne kan have større betydning for dig. Vi anbefaler dig derfor at ringe til DIP og høre nærmere om, hvad der gælder for dig.

Medlemsservice kan kontaktes på tlf. 8233 0000.

Kan jeg selv indbetale?

Ja. Hvis du ikke er interesseret i at ”betale” via din opsparing på pensionsordningen, kan du altid selv vælge at indbetale. Hvis du sørger for at indbetale det samme, som din arbejdsgiver normalt gør, kan du sikre dig, at dine forsikringsdækninger er præcis samme størrelse som før, og at din opsparing til alder ikke bliver påvirket.

I tilfælde af konflikt, vil vi opdatere med en konkret vejledning til, hvordan du selv kan indbetale.

Hvis der sker mig noget under en konflikt?

Hvis du mister din evne til at arbejde eller dør, mens konflikten står på, skal du eller dine efterladte kontakte DIP helt som normalt. Dine forsikringsdækninger bliver automatisk holdt på stort set samme niveau som før konflikten, og dine rettigheder i øvrigt er uændrede.

 Læs hvordan du skal gøre på DIP's hjemmeside eller kontakt DIP på 8233 0000,  hverdage mellem 10 – 16 (fredag kl. 15).

Hvis jeg skal på pension?

Hvis du tilfældigvis står overfor at skulle på pension samtidig med en konflikt, vil du også som normalt kunne starte udbetaling af din pension.

Læs mere her og bestil din pension.