Nærmeste pårørende

Siden 1. januar 2008 er nærmeste pårørende ifølge Forsikringsaftaleloven §105a defineret som følgende i den nævnte rækkefølge:

  1. Ægtefælle/registreret partner – dog ikke hvis separation eller skilsmisse foreligger ved dødsfaldet.
  2. Samlever, hvis din samlever har levet sammen med dig på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet, eller hvis I bor sammen på fælles bopæl, og I venter, har eller har haft børn sammen.
  3. Børn – hvis barnet ikke længere lever, træder barnets eventuelle børn i stedet etc. Ved børn menes egne biologiske børn samt adoptivbørn.
  4. Arvinger efter testamente.
  5. Arvinger ifølge arvelovens regler: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter.
  6. Hvis der ingen begunstiget eller legale eller testamentariske arvinger er, tilfalder det opsparede beløb pensionskassen forud for staten.

Hvis du ikke ønsker, at din ratepension og aldersforsikring automatisk skal tilfalde dine nærmeste pårørende, skal du indsætte begunstigede. Læs mere her