Går på pension

Du skal kontakte os, ca. to måneder før du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing.

Hvornår kan pensionen udbetales?

Du kan begynde udbetalingen af alderspension, når du fylder 60 år, hvis du er optaget i DIP inden den 1. maj 2007 eller født før den 1. januar 1959.

Hvis du er optaget i DIP efter den 30. april 2007 og født efter den 31. december 1958, er pensionsordningen som hovedregel omfattet af de nye regler for udbetaling af pension, som blev vedtaget i forbindelse med velfærdsforliget.

Må jeg arbejde, når jeg modtager pension?

Ja, det må du gerne, men DIP kan som hovedregel ikke modtage bidrag, når pensionen er under udbetaling. DIP kan fortsat modtage bidrag, hvis du går på delpension eller får udbetalt alderssummen.

Hvordan bliver pensionen udbetalt?

Alderspensionen er en månedlig pension, som bliver udbetalt, så længe du lever. Hvis du er omfattet af reglerne om alderssum, kan du få summen udbetalt mod en reduktion i alderspensionen.

Ratepensionen er en månedlig udbetaling, der udbetales i minimum 10 år.

Kapitalpensionen udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Men den kan også deles op og udbetales over flere gange. Mindste udbetaling er 100.000 kr. pr. gang før afgiften på 40 %.