Dør

Ved dødsfald får DIP besked fra CPR-registeret, men udbetalingen af forsikringsydelser og pension sker hurtigere, hvis de efterladte kontakter os.

Gruppeforsikringen – dødsfaldssum

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, bliver der udbetalt en dødsfaldssum til dine arvinger eller begunstigede. Beløbet afhænger af din alder på dødstidspunktet. 

Opsparingsordninger

Hvis du har rate- og/eller kapitalpension i din pensionsordning, bliver det opsparede beløb udbetalt til de begunstigede.

Børnepension

Dine børn har mulighed for børnepension, hvis du dør eller modtager invalide- eller alderspension. Muligheden afhænger af, hvilket regulativ du er omfattet af.

Ægtefælle- eller samleverpension

Din ægtefælle eller samlever får udbetalt en pension, hvis din pensionsordning omfatter ægtefælle- eller samleverpension, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ægtefællepension – ugiftesum

På Regulativ 1 omfatter pensionsordningen en obligatorisk livsvarig månedlig ægtefællepension. Den bliver udbetalt til din ægtefælle, hvis han/hun opfylder betingelserne.

Hvis du ikke har en ægtefælle, får dine arvinger eller evt. begunstigede udbetalt en ugiftesum, hvis betingelserne er opfyldt.

Dine dækninger fremgår af pensionsoversigten.