Får job i udlandet

Der gælder særlige regler, hvis du får et job i udlandet, afhængigt af om du fortsat betaler skat i Danmark eller ej.

Skattepligtig i Danmark

Der sker ingen ændringer i din pensionsordning, hvis du fortsætter med at betale skat i Danmark. Du eller din arbejdsgiver kan fortsætte med at indbetale til pensionsordningen som før. 

Ikke skattepligtig i Danmark  

Hvis du ikke betaler skat i Danmark, kan du undersøge, om du kan få fradrag for indbetalingen til pensionsordningen i det land, du er skattepligtig i. DIP kan stille følgende to muligheder til rådighed for dig, der flytter til udlandet og ikke længere betaler skat i Danmark, men som stadig ønsker at bevare nogle aktive dækninger i DIP:

1. Bidragsfri dækning
Du har mulighed for at forlænge den bidragsfri periode i op til tre år, når du er udstationeret. I den bidragsfri periode bevarer du dine hidtidige rettigheder til pension og gruppeforsikring. DIP modregner dog de omkostninger, der er forbundet med at opretholde din pensionsdækning, i dit depot.

Når du igen bliver skattepligtig i Danmark, kan du reetablere pensionsordningen ved at indbetale det manglende bidrag som et engangsbeløb. Du kan trække hele beløbet fra i skat.

Du får fradrag for hele indbetalingen med det samme, hvis den foretages gennem din arbejdsgiver. Der er andre fradragsregler, hvis du selv foretager indbetalingen. Det kan betyde, at fradraget fordeles over flere år afhængig af beløbets størrelse. 

2. § 53A - og medlem på Regulativ 4
Når du ikke betaler skat af din indkomst i Danmark, kan du ikke få fradrag for dine indbetalinger til din pensionsordning i DIP. Men hvis du alligevel vil fortsætte med dine indbetalinger til DIP og på den måde vedligeholde dine forsikringsordninger og opsparing, vil du med en § 53A-ordningen kunne få den del af din pensionsordning, som du har indbetalt under dit udlandsophold, udbetalt uden at betale skat. Du skal dog indbetale til DIP fra et dansk pengeinstitut.

Normalt indbetaler DIP hvert år pensionsafkastskat på dine vegne . Denne skat udgør 15,3 %. Når du ikke betaler skat til Danmark, kan du søge SKAT om en ”friholdelseserklæring”, så du ikke skal betale pensionsafkastskat.

Du skal selv søge SKAT om at blive fritaget for at betale pensionsafkastskat. Så snart du har fået fritagelseserklæringen, skal du sende den til os.

Når du betaler skat i Danmark, er der et loft på, hvor meget du selv må indbetale på din pensionsopsparing. Men når du ikke betaler skat i Danmark, er der ikke noget loft.

Inden du rejser ud
Kontakt os, så vi kan tale om, hvilken dækning, der passer dig bedst, mens du er bortrejst. Vi råder dig også til at sætte dig ind i skattereglerne i det land, du skal arbejde i. Det kan desuden være en god ide at få råd og vejledning fra en revisor, så du får et overblik over din samlede økonomi. Er du medlem af IDA, kan du opnå rabat på revisorbistanden.

Når du kommer hjem igen og skal betale skat i Danmark
Når du kommer hjem, skal du kontakte os. Så kan vi finde ud af, hvad der skal ske med din pension og rådgive dig om de skattemæssige muligheder, du på det tidspunkt har i forhold til de pensionsordninger, du har hos os.

  • Du kan lade dine udlandsordninger stå som hvilende ordninger uden gruppeforsikringer. Så bliver de udbetalt skattefrit, når du når pensionsudbetalingsalderen.

  • Du kan også vælge at flytte denne del til din fradragsberettiget ordning i DIP, så du betaler pensionsafkastskat af dit samlede depot. Ved overførslen får du fradrag for indbetalingerne.

Når du kommer hjem og skal betale skat i Danmark, skal du igen betale pensionsafkastskat. Du skal desuden betale kapitalindkomstskat for det overskud, som skyldes indbetalinger fra din tid i udlandet.

Hvis du har søgt SKAT om fritagelse for pensionsafkastskat, skal du huske at give SKAT og DIP besked om, at du igen er skattepligtig.

 

 

 

 

Arbejder du, eller påtænker du arbejde i udlandet

Du kan få rådgivning i IDA, hvis du arbejder eller påtænker at arbejde i udlandet.

http://idaglobal.dk/