Udbetalinger

Udbetalinger i forbindelse med alderspension

Når du starter udbetaling af alderspension, har du følgende muligheder for udbetaling:

  • Delpension
  • Alderssum
  • Børnepension.

Tillæg:

  • Ugiftetillæg.

Kontant udtrædelse

Du kan udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • Det er mere end 12 måneder siden sidste bidragsbetaling.
  • Du er under 60 år.
  • Du er ikke berettiget til invalidepension.
  • Du er ikke bevilget bidragsfritagelse.
  • Du er ikke ansat i en stilling, der kræver medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, og du har ikke aftale om en sådan stilling.

Du kan som udgangspunkt ikke udtræde af DIP, hvis dine bidrag er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver, medmindre du emigrerer, eller værdien af dit depot ikke overstiger 28.325 kr. i 2018.

Ved en kontant udtrædelsesgodtgørelse skal du betale en afgift på 60 % og 1.000 kr. i administrationsomkostninger til DIP.