Beskatning ved udbetaling

Der er forskel på, hvordan de forskellige dele af pensionsordningen bliver beskattet ved udbetaling.

Skemaet giver et overblik over, hvad du eller dine efterladte skal betale i skat af udbetalingerne:

 

Beskatning ved udbetaling Alderspension
Invalidepension
Børnepension
Ægtefællepension
Ægtefælle- eller samleverpension
Ratepension
med udbetaling i mininum  10 år 
Alderssum  
Kapitalpension 
Ugiftesum             
Gruppeforsikring
Aldersforsikring

Til dig

Indkomstskat

Indkomstskat

40 % i afgift til staten

Skattefri

Skattefri

Til dine efterladte

Indkomstskat40 % i afgift til staten

40 % i afgift til staten *

Skattefri * 

Skattefri*

* Hvis udbetaling sker til andre end ægtefælle eller registreret partner, skal der betales boafgift og tillægsboafgift.