Når du går på pension

Når tiden nærmer sig for at gå på pension, har du sandsynligvis en række spørgsmål til DIP. Du kan enten:

  • tilmelde dig et af de orienteringsmøder, som DIP afholder for kommende pensionister
  • gå på Min pension og foretage de ønskede beregninger
  • kontakte DIP, hvis du ønsker en individuel rådgivning.

Når du går på pension, får du udbetalt alderspension, hver måned så længe du lever. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Hvornår kan alderspensionen udbetales?

Du kan få alderspensionen udbetalt, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før 1. maj 2007. Er pensionsordningen oprettet efter denne dato, kan pensionen udbetales, fem år før du kan gå på folkepension.

Udskydelse af pensioneringstidspunktet

Som det fremgår af pensionsoversigten, vokser pensionen, jo senere du går på pension. Men man kan ikke generelt sige, at det er en fordel at udskyde pensionstidspunktet. Det skyldes, at du ikke ved, hvornår du dør. DIP har ved beregning af pensionen en statistisk forventning om, hvornår du dør. På Min pension kan du beregne, hvad det betyder for din pension, hvis du udskyder pensioneringstidspunktet.

Må du arbejde, når du modtager alderspension?

Ja, det må du gerne. Men som hovedregel kan DIP ikke modtage pensionsbidrag, når du har påbegyndt udbetaling af pension. DIP kan dog fortsat modtage bidrag, hvis du går på delpension eller får udbetalt alderssum.